Flag Counter

Pleroma.pl | The half-digital GAIA architecture

Into Reality & Imagination | global augmented perception of collective meta-senses

Digital History

Social Networking, Services On-demand, Digital Integration, Internet of Things, Augmented Reality, Data Driven Bussiness, Artificial Intelligence

Global Insight & Entrepreneurship

Życie w wielodostępowej chmurze powoli staje się faktem. Kolejnym krokiem jest kolektywna multi-koobecność.

Digital Technology Approach

Eksplorujemy nowe obszary na granicy poszerzonego świata (rzeczywsitego i wirtualnego).

Future Navigation Strategies

Rozszerzamy modele multi-koegzystencji w oparciu o nowe cyfrowe trendy: wirtualne technologie, multi-społeczności, multi-chmury i multi-mobilność.

New Ideas & Innovations

Poszukiujemy nowych, inteligentnych rozwiązań, projektujemy nowe cyfrowe produkty dla nowej poszerzonej percepcji.